Związek Podhalan Oddział w Łącku

Slide 1
Slide 1
next arrow
previous arrow

Zwiazek Podhalan Oddział w Łącku.

Związek Podhalan Oddział w Łącku reprezentuje kulturę Górali Łąckich (Górali Białych) charakterystyczną ze względu na ubiór, tradycje i gwarę. Region zamieszkały przez tę grupę etnograficzną leży na styku trzech krain geograficznych, tj.: Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Gorców.

Nasza kronika

Uroczystością bardzo ważną dla ZPOGŁ było poświęcenie sztandaru i ślubowanie. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 11 czerwca 2006 roku w kościele parafialnym w Łącku. Msza Św. odbyła się

Dzięki naszemu kapelanowi ks. Stanisławowi Kowalikowi, który jest na parafii w Bochni, uczestniczyliśmy jako oddział ZP w obchodach rocznicy śmierci byłego kierownika szkoły podstawowej w Łącku Stanisława Wilkowicza. Dzięki

Oddział ZP Łącko został zaproszony na uroczystości na Przysłopie w dniu 3 maja 2006 roku. Program: złożenie wiązanek pod pomnikiem partyzantów, banderia konna do kościółka na