Związek Podhalan Oddział w Łącku

Slide 1
Slide 1
next arrow
previous arrow

Zwiazek Podhalan Oddział w Łącku.

Związek Podhalan Oddział w Łącku reprezentuje kulturę Górali Łąckich (Górali Białych) charakterystyczną ze względu na ubiór, tradycje i gwarę. Region zamieszkały przez tę grupę etnograficzną leży na styku trzech krain geograficznych, tj.: Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Gorców.

Nasza kronika

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.

W 19 rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II odbyło się spotkanie modlitewne przy watrze, zorganizowane przy udziale Związku Podhalan Oddział Młyńczyska.